Připravujeme nový web

Web není knihovna, web je tržiště. I když publikujete neplacený obsah, chcete vědět kolik lidí se o něj zajímá. Všechno, o čem zde mluvíme můžeme popsat jako MARKETING.

Dříve než začnete přemýšlet o novém webu, položte si tři otázky:

 • Co chci říct?
 • Komu to chci říct?
 • Jak to řeknu?

K těmto třem otázkám se pojí tři výrazy, které podtrhují téma:

 • Předmět prezentace
 • Uživatel
 • Forma

Předmět prezentace jako produkt

Tomu co nabízíme, s čím jdeme na trh, tedy samotnému předmětu prazentace můžeme pracovně  říkat produkt. Není důležité pouze to co děláte, ale také jak to děláte. Pokud prodáváte banány, produktem není banán, ale prodávání banánu. Stejně tak produktem stavební firmy není postavený dům, ale know how - způsob jak ten dům postaví.    

Představte si že provozujete jazykovou školu pro dospělé. Absolvent vznikne za předpokladu, že vy dodáte osnovu, učitele, pomůcky, a posluchač (student) dodá své mentální dovednosti a dejme tomu píli. Vaším produktem je pouze to, co můžete skutečně nabídnout, učitel, metodika a technické zázemí, pojmenované třeba jako „studijní program”. Bylo by chybou pojmenovat produkt jako „výuku”, protože vy nabízíte víc než výuku. A bylo by chybou to nazvat studium, protože studium v sobě obsahuje především aktivní podíl studenta.

Jako další příklad uvádíme kadeřnický salon. Zdálo by se, že ke kadeřníkovi lidé chodí kvůli účesu, ale není to tak. Chodí tam kvůli kadeřníkovi, kadeřník je „produkt”. Kadeřník představuje svojí osobou jak prostředí (salon, oficína), kvalitu práce, tak i jakousi přidanou hodnotu, způsoby, témata hovoru... a konečně i účes či novou barvu vlasů.

Dobře vedený business je produktem sám o sobě. Není lehké takový produkt uchopit a nebo pojmenovat.
O podobě předmětu prezentace bude rozhodovat například formát podnikání, lokální zacílení, nebo konkurenční prostředí. 

I elektronický obchod je takový produkt. Ti z našich klientů, kteří provozují elektronický obchod již řadu let mohou potvrdit že o úspěšnosti eshopu nerozhoduje pouze zboží, ale také způsob prodeje a důvěryhodnost prodejce.

Obchodní značka jako produkt

Dříve hojně používaný termín Brand management je čas od času mylně zaměňován za termín „corporate identity”.
Najdou se grafici kteří vám nabídnou, že pro vás corporate identity vyrobí. To prostě nejde, není to úkol pro jednoho člověka a tím spíš ne pro grafika. Význam corporate identity spočívá jednoduše v tom, že si korporace vytvoří nějaký provozní manuál, dle kterého fungují jejich pobočky na celém světě. Takovýto manuál obsahuje téměř vše (včerně spotřeby kanceláčských sponek na zaměstnance). Součástí  je i forma vizuální prezentace - loga, logotypy, barvy a používané řezy rodin písma.
Corporate identity se týká spíš výrobců než výrobků.

Brand management je něco zcela jiného. Týká se spíš výrobků než výrobců. Brand management se zabývá vším, co se týká obchodní politiky v souvislost se značkou. Např. různá omezení distribuce, doporučené ceny a garance kvality.

Pro nás je důležité - značka obvykle je produkt, korporace obvykle nikoli.

Uživatel

Uživatelem nemyslíme uživatele webu, ale uživatele produktu. Klienta, zákazníka, nebo prostě člověka kterému produkt nabízíme.

Položíme si otázky, které se opět netýkají pouze webu, ale našeho "podnikání" obecně:

 • Kdo je uživatel?
 • Jak oslovit uživatele?
 • Jak vytvořit zpětnou vazbu?

Forma

Časový horizont marketingu

Většina "podnikatelských" záměrů nemá v začátku určenu životnost. Jsou ale i takové aktivity, které jsou časově ohraničeny - někdo například realizuje sezóní prodej (stánek na koupališti, prodej řízků na hudebním festivalu).

Každý produkt má ve své existenci přítomny fáze, které marketing produktu časově ohraničují. O některých víme (sezóna, vánoce, technologická inovace), o některých ne. Produkt se v těchto fázích mění(stárne, je méně či více atraktivní...). Bez jistého odstupu si těžko můžeme tyto změny uvědomit a proto implementujeme zpětnou vazbu a používáme statistiku.

Dobrý marketing

Dobrý marketing je takový, který správnému uživateli nabídne správný produkt ve správnou chvíli tím správným způsobem.

Zní to jako rovnice o "všech" neznámých. Ale tak hrozné to nebude.

 1. Produkt máme daný.
 2. Internet nám dává možnost oslovit bezpočet uživatelů.
 3. S časem nic nenaděláme, může pracovat pro nás (a nebo taky nemusí).

Připomíná vám to něco? Mně ano - rybaření na udici. Hodíte do vody návnadu s háčkem a čekáte. Co můžete udělat víc? Prokrmovat loviště.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zásadním rozhodnutím bude způsob, jakým uživatele oslovíme. Tady přistupuje moderní a máloříkající pojem "user experience" známý pod zkratkou UX.

User experience aneb dialog se zákazníkem

Na tento termín se vlastně každý dívá tak trochu jinak - pro někoho je to celkový dojem z webu, pro jiného je to celkový dojem z produktu, pro dalšího celkový dojem z firmy. Všichni zmínění se zhodnou na tom, že podstatou je komunikace se zákazníkem.

Připadá vám to jako samozřejmost? Není.

Web je v podstatě monolog. Uživatel nemá příliš možností klást otázky. Ptejte se za něj. Nebo ještě lépe, odpovězte dříve než se zeptá.

Součástí uživatelského prožitku je také funkčnost a použitelnost webu.

Zacílení na uživatele

Chybou může, když se pokusíte přizpůsobit uživateli za každou cenu. V některých případech to ani není možné. Někdy musíte produkt nabídnout takovým způsobem, aby se ochotně přizpůsobil zákazník. Jinými slovy - vaše hra musí být tak poutavá, aby ji uživatel chtěl hrát s vámi.

Neznamená to však, že není možné s uživatelem pracovat na základě předpokladu cílení. Otázkou pouze je, jak zacílení dosáhnout.

Jen tak mimochodem:

 • Produkt se cílí sám (rybářské potřeby, textilní galanterie).
 • Produkt je předmětem touhy (mobilní telefony pro děti, drahá auta pro bohaté muži) .
 • K zacílení použijeme podpůrné nástroje (promočlánky, viral...).

Nejjednodušší zacílení je takové, které preferuje pojmenovanou skupinu uživatelů, bez toho že by popouzelo ty ostatní.

Vizuál

Vizuál má pravidla.

Struktura stránky - Informace a ovládací prvky udržujeme v snadno „uchopitelných” blocích.

Konvence jsou užitečné.

Čitelnost a přehlednost jsou tím nejpodstatnějším.

 

 

 

 

InternetRegion s.r.o.

+420 722 475 310

sekretariat(a)internetregion.cz

Provozovna

Žerotínovo nábř. 756,
667 01 Židlochovice